Proměny Ovidia ve slovech i obrazech

V souvislosti s letošním dvoutisícím výročím úmrtí jednoho z nejvýznamnějších básníků starověku Publia Ovidia Nasona připravil Ústav řeckých a latinských studií a Ústav pro klasickou archeologii FF UK ve spolupráci se Seminářem dějin umění FF MU panelovou výstavu Proměny Ovidia ve slovech i obrazech.

Ve vybraných úryvcích je zde představeno nejen Ovidiovo nejznámější dílo Proměny, ale průřez bezmála celou básníkovou tvorbou. Výstava se nesoustředí jen na historii překladů Ovidiových děl do češtiny, ale přibližuje rovněž antické zdroje Ovidiovy vizuální inspirace a také pozdější reflexi jeho děl ve výtvarném umění české renesance a baroku. Zachycuje tedy pouhý a přesto velmi bohatý zlomek fenoménu jménem Ovidius, který tak zásadním způsobem ovlivnil evropskou kulturu.

Výstava bude k vidění v souvislosti s mezinárodní konferencí Roma aurea MMXVII pořádanou ve dnech 30.11.- 2.12. 2017 v barokním podstřeší Sweerts-Sporckova paláce v Hybernské ulici č. 3, Praha 1, a po zbytek prosince ve druhém patře hlavní budovy Filozofické fakulty.

Úvod > Aktuality > Proměny Ovidia ve slovech i obrazech