Galerie antického umění v Hostinném

Budova kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v areálu někdejšího františkánského kláštera v Hostinném se na sklonku 60. let minulého století stala útočištěm sbírky odlitků a zachránila ji před zkázou.

Chronologicky uspořádaná instalace umístěná v dvojlodním prostoru barokního kostela seznamuje návštěvníka s povahou a vývojem antického sochařství od archaického období až do 2. století n. l. Jsou zde vystaveny odlitky nejznámějších antických uměleckých děl včetně Diskobola, části parthenónského vlysu, Níké Samothrácké, Láokónta či Afrodíty z Mélu.

Na kruchtě kostela se nachází výstavní prostor určený pro sezonní prezentace antických originálů z českých a moravských archeologických sbírek i pro další prezentace.

 

Úvod > Expozice > Galerie antického umění v Hostinném