Okouzleni antikou v Duchcově

V červnu 2016 byla ve spolupráci s Národním památkovým ústavem slavnostně otevřena expozice Okouzleni antikou, která plně využívá potenciálu atraktivního prostředí zámku Duchcov. Nachází se v prostorách někdejšího valdštejnského muzea a zámeckého divadla a prezentuje antiku ze dvou úhlů: jako svébytnou historickou etapu a zároveň jako stále živý, nevyčerpatelný zdroj umělecké inspirace.

Antická linie klade důraz především na prezentaci řeckých bájí, na jejichž další, převážně renesanční a barokní ztvárnění návštěvník narazí na ostatních prohlídkových trasách zámku včetně obrazárny, i v zámecké zahradě. Je doplněna nástinem vývoje antického umění a prezentací vybraných aspektů z dějin a kultury starověku.

Linie zámecká představuje antické umění v kontextu historie sběratelství české i evropské aristokracie, důraz je kladen na antické inspirace v zámeckém divadle a tzv. kavalírské cesty české šlechty do oblasti antického Středomoří, které jsou připomenuty i historickými cestovatelskými potřebami, dobovými suvenýry a fotografiemi z fondů NPÚ.

Největšími lákadly expozice je výzdoba západního štítu z chrámu bohyně Afaie na ostrově Aigina, sestávající z celkem 10 figur včetně barevné kopie odlitku lukostřelce, a unikátní rekonstrukce dvou barokních divadelních kostýmů bohyně Athény a Antického hrdiny a divadelních rekvizit pro postavy Herma a Eróta.

Atmosféru dokreslují velkoplošné reprodukce historických rytin i hudební kulisy, sály i jednotlivé exponáty jsou opatřeny informačními panely a rozšířenými popisky v jazykových mutacích.

Expozice nabízí rovněž odborně zaměřené komentované prohlídky a pracovní listy pro základní a střední školy.

 

Úvod > Expozice > Okouzleni antikou v Duchcově