Dějiny odlitků

Antický sen. Foto J. PreclíkHistorie pořizování sádrových kopií žádaných a obtížně dostupných originálních uměleckých děl sahá až do starověku, v té době však odlitky sloužily spíše jako pomůcka kopistům než plnohodnotný sběratelský artefakt.

Výrobou kopií se nedostatek originálů řešil i v období renesance a klasicismu, pro něž je fascinace antickou kulturou příznačná. V této souvislosti je nutno připomenout jméno zakladatele moderní vědecké klasické archeologie J. J. Winckelmanna; jeho vášeň pro antické umění sdílel i J. W.Goethe.

Již dávno však nešlo jen o doménu soukromých nadšenců. Kolekce sádrových odlitků slavných antických soch vznikaly v 18. a 19. století i při velkých evropských muzeích a univerzitách, kde sloužily jako studijní materiál a zároveň inspirace umělecké obci i širší veřejnosti.

Dnes zažívají sbírky odlitků při evropských a amerických muzeích a univerzitách znovu renesanci. Umístěny v moderních instalacích slouží široké veřejnosti i jako předmět studia či badatelského zájmu, často poskytují vděčnou kulisu nejrůznějším vzdělávacím, kulturním i společenským akcím.

V českém prostředí umocňuje význam obou fakultních expozic odlitků skutečnost, že naše země postrádá významnější sbírky originálních antických sochařských děl.

Úvod > Sbírka odlitků > Dějiny odlitků