Profil sbírky

Sbírka odlitků antické plastiky FF UK dnes čítá na 550 kopií slavných i méně známých starověkých soch a reliéfů, včetně kolekce odlitků drobného umění, zejména etruských bronzů a římských reliéfních nádob.

Sbírka obsahuje kopie většiny slavných antických děl včetně Myrónova Diskobola, Polykleitova Dóryfora a Diadúmena, plastik z Parthenónu včetně části panathénajského vlysu s jezdci, kolosální hlavy Juno Ludovisi, která tak učarovala Goethovi, Níké Samothrácké, Afrodíty Knidské, Láokónta a jeho synů, Fauna Barberini a celé řady dalších. Představuje ucelený průřez antickým sochařstvím od jeho počátků až do 2. století n. l., přehledně a uceleně mapuje především vývoj řecké plastiky. Původní římské umění prezentuje mimo jiné řada portrétních hlav včetně Caesara či Cicerona či slavná socha Augustus z Primaporty.

Nejrozsáhlejší položkou je soubor štítových plastik z chrámu bohyně Afaie na ostrově Aigína z přelomu 6. a 5. století př. n. l. Čítá na 10 figur v téměř životní velikosti, na rozdíl od originálů v mnichovské Glyptotéce jsou naše odlitky vystaveny v rekonstrukci slavného dánského sochaře B. Thorwaldsena.

Umělecký a historický význam sbírky umocňuje rovněž několik dodnes uznávaných rekonstrukcí antických sousoší, realizovaných profesorem Wilhelmem Kleinem během jeho působení na pražské univerzitě (1886-1923), především sousoší Athény se satyrem Marsyou, Vyzvání k tanci či Múza Polyhymnie.

Během posledních 15 let se podařilo sbírku rozšířit o dary či zápůjčky od Vídeňské univerzity, Antického muzea a Sbírky Ludwig v Basileji a Státních muzeí v Berlíně.

 

Úvod > Sbírka odlitků > Profil sbírky